Sexlena Hotmez
1/645 »
theme adaptado por: Thais
theme base: Stupefys

Posted 6 days ago with 506 notes
originally seleniez

Selena Gomez attends “We Day California” on March 26, 2014.


Posted 6 days ago with 140 notes
originally cockygomez
selgomez-news:

July 23: Selena with Cara Delevingne, Eli Mizrahi, Theresa Mingus and Darbi Gwynn in Saint-Tropez, France


Posted 6 days ago with 171 notes
originally selgomez-news

selenagomez-updates:

July 21: New photo of Selena Gomez in Saint Tropez, France.


selgomez-news:

July 20: Selena with Theresa Mingus and Darbi Gwynn in Monte Carlo, Monaco


Posted 6 days ago with 226 notes
originally selgomez-news


Posted 6 days ago with 961 notes
originally swagonsel


Posted 6 days ago with 2,269 notes
originally selenani